Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 15 Tháng 10 2022 07:43

Kiên trì trong cầu nguyện

  KIÊN TRÌ TRONG CẦU NGUYỆN | Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường Niên, Năm C
Thứ bảy, 15 Tháng 10 2022 07:37

Kiên trì, liên lỷ và tha thiết cầu nguyện

  KIÊN TRÌ, LIÊN LỶ VÀ THA THIẾT CẦU NGUYỆN | Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường Niên, Năm C
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần 29 Mùa Thường Niên
Thứ sáu, 14 Tháng 10 2022 19:14

Can đảm

  CAN ĐẢM
  Các Bà Mẹ Toán 3 Mừng lễ Thánh Têrêsa Giêsu quan thầy
Published inHội Đoàn
Thứ sáu, 14 Tháng 10 2022 10:15

Có Một Người Cha

  CÓ MỘT NGƯỜI CHA
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần 28 Mùa Thường Niên
Thứ năm, 13 Tháng 10 2022 18:49

Tháng Mân Côi kể chuyện về Mẹ

THÁNG MÂN CÔI KỂ CHUYỆN VỀ MẸ.-Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 29 Mùa Thường Niên
  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Tuần 29 Mùa Thường Niên
  HÃY SỐNG NGAY CHÍNH TRONG SỰ THẬT VÀ ĐỪNG SỢ