Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

GH Việt Nam (221)

  Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia
  Bổ nhiệm Tân Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Huế
  Hội đồng Giám mục Việt Nam: Hội nghị thường niên kỳ I/2023 ngày thứ ba
  Hội đồng Giám mục Việt Nam: Hội nghị thường niên kỳ I/2023 ngày thứ hai
  Hội đồng Giám mục Việt Nam: Hội nghị thường niên kỳ I/2023 ngày thứ nhất
  KHAI MẠC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN KỲ I/2023 TẠI GIÁO PHẬN VINH
 Bổ nhiệm Giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ
THƯ GỬI SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO NHÂN DỊP MỪNG LỄ CHÚA GIÁNG SINH 2022
 BỔ NHIỆM GIÁM MỤC PHỤ TÁ TỔNG GIÁO PHẬN TP. HỒ CHÍ MINH
Thứ bảy, 29 Tháng 10 2022 19:31

Bổ nhiệm Giám mục giáo phận Thái Bình

Posted by
    Bổ nhiệm Giám mục giáo phận Thái Bình  
Trang 1 / 16