Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

GP Banmêthuột (244)

  Ngày họp mặt tất niên truyền thống của Giáo sĩ, Tu sĩ Giáo phận Ban Mê Thuột
Chủ nhật, 19 Tháng 3 2023 10:46

THƯ RAO Truyền chức Linh Mục

Posted by
  THƯ RAO Truyền chức Linh Mục  
Thứ sáu, 13 Tháng 1 2023 08:00

Ban VHTT-GP tổng kết cuối năm 2022

Posted by
  Ban Văn Hóa Truyền Thông-Giáo phận Banmêthuột tổng kết cuối năm 2022
Thứ sáu, 11 Tháng 11 2022 08:08

Thánh lễ Truyền chức Phó tế -11.11.2022

Posted by
      Thánh lễ Truyền chức Phó tế -11.11.2022
Thứ sáu, 11 Tháng 11 2022 07:47

Tĩnh tâm Linh mục 2022: Ngày cuối

Posted by
  Tĩnh tâm Linh mục 2022: Ngày cuối
Thứ năm, 10 Tháng 11 2022 07:31

Tĩnh tâm Linh mục 2022: Ngày thứ hai

Posted by
  Tĩnh tâm Linh mục 2022: Ngày thứ hai
Thứ tư, 09 Tháng 11 2022 11:50

Tĩnh tâm Linh mục 2022: ngày thứ nhất

Posted by
  Linh mục trong Giáo hội hiệp hành hôm nay và Linh mục với vai trò hiệp thông trong Hiệp hành.
Thứ ba, 08 Tháng 11 2022 08:38

Tuần Tĩnh Tâm Hàng Giáo Sĩ – 2022

Posted by
  Tuần Tĩnh Tâm Hàng Giáo Sĩ Giáo Phận Ban Mê Thuột – 2022
Trang 1 / 18