Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ năm, 06 Tháng 10 2022 11:03

Cho hiển vinh danh Ngài

  CHO HIỂN VINH DANH NGÀI
  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Tuần 28 Mùa Thường Niên
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần 27 Mùa Thường Niên
  Hội đồng Giám mục - Ngày làm việc thứ II của Đại hội XV
Published inGH Việt Nam
Thứ năm, 06 Tháng 10 2022 06:28

Hiệu Lực Của Lời Cầu Nguyện

  Hiệu Lực Của Lời Cầu Nguyện
Thứ tư, 05 Tháng 10 2022 11:27

Hiệp nhất trong khác biệt

  HIỆP NHẤT TRONG KHÁC BIỆT
Thứ tư, 05 Tháng 10 2022 08:37

Ý Nghĩa Của Kinh Lạy Cha

  Ý Nghĩa Của Kinh Lạy Cha
  Hội đồng Giám mục khai mạc Đại hội lần thứ XV
Published inGH Việt Nam
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần 27 Mùa Thường Niên
Thứ ba, 04 Tháng 10 2022 12:20

Hãy quỳ gối mà làm mọi việc

  HÃY QUỲ GỐI MÀ LÀM MỌI VIỆC!