Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ tư, 20 Tháng 9 2023 12:33

Các bài suy niệm Chúa nhật tuần 25 mùa thường niên Năm A

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Các bài suy niệm Chúa nhật tuần 25 mùa thường niên Năm A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN - A
Lời Chúa: Is. 55, 6-9; Pl. 1, 20c-24.27a; Mt. 20, 1-16a

TẢI FILE WORD
MỤC LỤC
1. Tôi đâu có bất công. 4
2. Chúa Nhật 25 Thường Niên 7
3. Vì tôi tốt bụng – Lm Nguyễn Cao Siêu. 10
4. Ca tụng hay kêu trách 16
5. Công bằng và tình thương 20
6. Mướn thợ làm vườn - ViKiNi 24
7. Chân dung gia chủ tốt lành... 27
8. Do con người hay do Thiên Chúa 31
9. Sự công bằng của Chúa 33
10. Chúa Nhật 25 Thường Niên 35
11. Chủ vườn nho. 44
12. Ghen tị một trong Bảy Mối Tội Đầu 46
13. Ganh tỵ, căn bệnh mãn tính của con người. 50
14. Thiên Chúa- Đấng khác con người 56
15. Người chủ vườn nho nhân hậu 59
16. Vượt lên chính mình 62
17. Chiến thắng lòng ghen tị 65
18. Tin vào tình yêu 69
19. Thợ làm vườn nho 72
20. Thợ làm vườn nho 77
21. Vui với người vui 81
22. Ganh tỵ 84
23. Ghen tương 87
24. Lý người và Tình Chúa 90
25. Lòng quảng đại của Thiên Chúa 95
26. Chúa Nhật 25 Thường Niên 99
27. Niềm vui nẩy sinh từ sự xẻ chia 104
28. Đấng nhân lành 108
29. Sự công bằng trong Nước Thiên Chúa 110
30. “Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?” 114
31. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa 120
32. Chúa Nhật 25 Thường Niên 124
33. Đừng so sánh. 128
34. Lý lẽ của trái tim 130
35. Chúa Nhật 25 Thường Niên 133
36. Lòng nhân từ 136
37. Tình yêu, tiêu chuẩn của Thiên Chúa 139
38. Thiên Chúa quảng đại 141
39. Đường lối của Thiên Chúa 144
40. Đường lối của Chúa 148
41. Công bằng hay bác ái? 152
42. Ông chủ tốt bụng 156
43. Chúa Nhật 25 Thường Niên 159
44. Công bằng hay lòng thương xót? 164
45. Cuộc tìm kiếm đời đời của trời 167
46. Công bằng của lòng từ nhân 171
47. Đồng lương xứng đáng 174
48. Tất cả đều lãnh mỗi người một đồng 178
49. Chúa Nhật 25 Thường Niên 182
50. Lòng tốt của Thiên Chúa 186
51. Lòng tốt của Thiên Chúa 191
52. Hãy đi vào vườn nho 197
53. Người thợ giờ thứ mười một 202
54. Nếu bạn yêu thương bạn sẽ biết Thiên Chúa 206
55. Ông chủ quảng đại 209
56. Công bằng hay là bác ái? 211
57. Biết ơn Chúa 215
58. Phi cơ & cái kẹp giấy 220
59. Tự do Thiên Chúa 225
60. Khiêm tốn và vâng phục 229
61. Đeo mặt nạ 232
62. Chúa Nhật 25 Thường Niên 234
63. Ghen tị 237
64. Ganh tị 240
65. Chúa Nhật 25 Thường Niên 244
66. Quảng đại 247
67. Ganh tị 251
68. Chúa quá nhân từ 255
69. Dụ ngôn ‘Những người làm vườn nho’ 257
70. Chúa Nhật 25 Thường Niên 260
71. Thợ làm vườn nho – Radio Veritas Asia 264
72. Hãy bằng lòng với những gì mình có 268
73. Lòng quảng đại của Thiên Chúa 271
74. Thiên Chúa nhân hậu với mọi người 273
75. Chúa Nhật 25 Thường Niên 281
76. Thợ làm vườn nho 291
77. Lòng tốt của Thiên Chúa 295
78. Suy Niệm của JKN 301
79. Chúa Nhật 25 Thường Niên 306
80. Tình yêu 309
81. Ghen tị 312
82. Dụ ngôn thợ làm vườn nho 315
83. Tình yêu vượt xa công lý 325
84. Những người thợ làm vườn nho 332
85. Đếm từng ngày 339
86. Phải chăng Thiên Chúa quá bất công? 344
87. Lòng quảng đại của Thiên Chúa 348
88. Cảm thông với tha nhân 350
89. Bằng lòng với của Chúa ban 360
90. Chúa xót thương 364

Read 72 times Last modified on Thứ năm, 21 Tháng 9 2023 20:20