Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ năm, 23 Tháng 11 2023 07:15

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 34 Mùa Thường Niên Năm A

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN - A


Tải File Word

Lời Chúa: Ed. 34, 11-12.15-17; 1Cr. 15, 20-26.28; Mt. 25, 31-46

 

MỤC LỤC

1.      Vì xưa Ta đói. 4

2.      Làm cho chính Ta vậy. 7

3.      Vương quyền để phục vụ và yêu thương. 11

4.      Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ. 14

5.      Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành. 19

6.      Chúa Giêsu, Vua Tình Yêu. 23

7.      Đức Yêsu Kitô là vua. 27

8.      Kitô Vua. 31

9.      Phán xét 33

10.   Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ. 35

11.   Chúa Kitô Vua. 44

12.   Đức Kitô Vua. 51

13.   Suy niệm của Lm Jos Tạ Duy Tuyền. 53

14.   Quyền lực của đồng tiền. 56

15.   Chúa Kitô Vua – ViKiNi 59

16.   Khi tình người mất - bạo lực lên ngôi 63

17.   Nhân quả – Lm. Giuse Trần Việt Hùng. 66

18.   Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. 72

19.   Vua mục tử. 76

20.   Vua của lòng thương xót 79

21.   Cuộc xét xử tình yêu – Cố Lm. Hồng Phúc. 82

22.   Lễ Chúa Kitô Vua – Lm. Phêrô Trần Văn. 85

23.   Vương quốc tình yêu. 87

24.   Công dân nước trời – Thiên Phúc. 89

25.   Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển. 92

26.   Suy niệm của Lm. Trầm Phúc. 97

27.   Giờ thưởng phạt 102

28.   Sự phán xét – Lm. Mark Link, SJ. 105

29.   Đối diện trước tòa phán xét 109

30.   Suy niệm của Lm Trần Bình Trọng. 113

31.   Dân vi quý – Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa. 117

32.   Đường về vương quốc tình yêu. 121

33.   Suy niệm của Lm. Jos. Nguyễn Thái 128

34.   Chúa sẽ luận xét chúng ta về điểm nào?. 132

35.   Vương quốc của tình yêu. 135

36.   Một tước hiệu dễ bị ngộ nhận. 139

37.   Suy niệm của Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ. 142

38.   Giêsu vua Tình Yêu. 146

39.   Sống với mọi người 149

40.   Những người được chúc phúc. 151

41.   Chúa Kitô Vua vũ trụ. 156

42.   Cuộc sống của chúng ta tuỳ thuộc vào Mt 25,40. 160

43.   Vua Giêsu, vị thẩm phán. 162

44.   Chúa Giêsu, Vua Tình yêu. 168

45.   Để được yêu hơn. 174

46.   Đức Giêsu, Vua Niềm Tin. 176

47.   Vua phục vụ. 181

48.   Lễ Chúa Kitô Vua. 184

49.   Thần dân trung tín của Vua Tình Yêu. 188

50.   Cha Ta chúc phúc – Lm. Vũ Đình Tường. 192

51.   Chúa Kitô Vua. 195

52.   Yêu mến và phụng sự Chúa nơi tha nhân. 198

53.   Tha nhân là thân thể Chúa Giêsu. 201

54.   Chúa Kitô, Vua tình yêu - Lm. Minh Vận, CRM... 206

55.   Vua của đời tôi là ai?. 211

56.   Lễ Kitô Vua: Dụ ngôn hay mô tả thật. 214

57.   Vua vĩnh cửu. 219

58.   Phán xét 222

59.   Chúng ta là một phần của phong trào lớn lao. 224

60.   Hãy là môn đệ của Ta. 227

61.   Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. 230

62.   Lễ Chúa Kitô Vua. 233

63.   Lễ Chúa Kitô Vua. 235

64.   Chúa Giêsu là vua. 238

65.   Tình yêu. 240

66.   Tình thương. 242

67.   Tình thương. 244

68.   Làm sao tự định giá. 248

69.   Suy niệm của JKN.. 251

70.   Chúa Kitô Vua. 256

71.   Vua-lòng-Tin. 258

72.   Suy niệm của Lm Mark Link. 260

73.   Chúa Kitô Vua. 264

74.   Suy niệm của Lm Trần Khả. 267

75.   Chú giải của Fiches Dominicales. 274

76.   Chú giải của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt. 281

77.   Chú giải của Noel Quesson. 285

78.   Vua tình yêu - Trầm Thiên Thu. 291

79.   Vua lòng thương xót - Trầm Thiên Thu. 300

80.   Chẳng còn gì để nói! – Nguyễn Thế Bài 305

81.   Suy niệm của Lm. Trần Đình Nhi. 309

82.   Chúa Giêsu, Vua Tình Yêu – An Phong. 315

83.   Đức Giêsu Kitô Vua. 317

84.   Ông Vua là người nghèo. 327

85.   Vua Tình Yêu. 334

86.   Vua tình yêu. 338

87.   Phán xét cuối cùng. 341

88.   Chiên hay dê, người lành kẻ dữ. 349

89.   Nước của Đức Giêsu ở chốn nào?. 352

90.   Lễ Chúa Kitô Vua. 357

91.   Vua tình yêu - Huệ Minh. 366

Read 222 times Last modified on Thứ sáu, 24 Tháng 11 2023 07:50