Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ hai, 19 Tháng 2 2024 08:32

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần 1 Mùa Chay

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần 1 Mùa Chay

20/02/2024

THỨ BA TUẦN 1 MC
Th. Phan-xi-cô Mác-tô và Gia-xin-ta Mác-tô
Mt 6,7-15

LỜI KINH YÊU THƯƠNG

“Anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời…” (Mt 6,9)

Suy niệm: Khi dạy chúng ta kinh Lạy Cha, Chúa Giê-su ban cho chúng ta một hồng ân và mở cửa cho chúng ta bước vào một mầu nhiệm. Một hồng ân: Thiên Chúa trên trời cho phép chúng ta gọi Ngài là Cha, một người Cha luôn yêu thương và tha thứ. Và một mầu nhiệm: Chúng ta được phúc gọi Chúa là Cha, đó là nhờ chúng ta được chia sẻ địa vị làm con với Chúa Giê-su là Con Yêu Dấu của Cha trên trời. Ngài xuống thế làm người, chịu chết và sống lại để chúng ta được tái sinh làm con cái Chúa. Hồng ân và mầu nhiệm đó mời gọi chúng ta đón nhận một sứ mạng: làm tất cả để “ý Cha thể hiện và danh Cha cả sáng,” đồng thời sống yêu thương, tha thứ đối với hết mọi người vì tất cả đều là anh em con một Cha trên trời.

Mời Bạn: Kinh Lạy Cha là kim chỉ nam cho cuộc sống người Ki-tô hữu: xác định lại mối tương quan Cha-con giữa Thiên Chúa với tôi và mối tương quan anh-chị-em giữa tha nhân với tôi. Mỗi việc tôi làm phải được xem xét sao cho đạt được hai tiêu chí này: thực thi ý Chúa để làm vinh danh Ngài và yêu thương tha thứ, mưu ích cho tha nhân.

Sống Lời Chúa: Đọc kinh Lạy Cha nhiều lần hơn trong ngày một cách sốt sắng với ý thức bạn đang tâm sự với Chúa là Cha.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã dạy chúng con biết cách cầu nguyện theo ý Chúa. Chúa cũng dạy cho chúng con hiểu rõ và hiểu đúng mối liên hệ giữa chúng con với Chúa Cha và với nhau.  Xin cho chúng con biết một lòng làm vinh danh Chúa qua việc thực thi giới luật yêu thuơng một cách nhiệt thành và quảng đại. Amen.

Read 997 times