Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ ba, 28 Tháng 11 2023 17:26

Các Bài Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm B

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Các Bài Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm B

 

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG B

Lời Chúa: Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37

Tải PDF

MỤC LỤC

 

 

1.      Người giữ cửa. 5

2.      Tỉnh thức và canh thức. 8

3.      Tỉnh thức và cầu nguyện. 12

4.      Niềm khát vọng khôn nguôi 15

5.      Chờ đợi trong tỉnh thức. 18

6.      Tỉnh thức. 21

7.      Chúa Nhật 1 Mùa Vọng. 27

8.      Chúa Nhật 1 Mùa Vọng. 31

9.      Chúa sẽ đến trong vinh quang. 35

10.   Phải canh thức. 39

11.   Phải canh thức!. 44

12.   Tỉnh thức. 48

13.   Chúa Nhật 1 Mùa Vọng. 50

14.   Chúa Nhật 1 Mùa Vọng. 54

15.   Chúa Nhật 1 Mùa Vọng. 57

16.   Tỉnh Thức để gặp Chúa. 67

17.   Hãy tỉnh thức. 69

18.   Chờ và đợi – Anmai, CSsR.. 72

19.   Con hy vọng Chúa đến - ViKiNi 77

20.   Mong đợi Chúa đến. 80

21.   Hãy tỉnh thức. 82

22.   Hãy tỉnh thức. 84

23.   Thức tỉnh cầu nguyện. 86

24.   Tỉnh thức. 90

25.   Tỉnh thức - Thức tỉnh. 92

26.   Phải tỉnh thức và sẵn sàng. 95

27.   Tỉnh thức luôn luôn. 100

28.   Tỉnh thức và thức tỉnh. 104

29.   Tỉnh thức và cầu nguyện. 108

30.   Hãy canh chừng. 112

31.   Tỉnh thức và sẵn sàng. 115

32.   Kêu xin và chờ mong Chúa đến. 119

33.   Mùa Vọng, Mùa của chờ mong. 128

34.   Tỉnh thức. 132

35.   “Hãy tỉnh thức và sẵn sàng!”. 135

36.   Khao khát Chúa. 139

37.   Phải canh thức. 143

38.   Người giữ cửa phải canh thức. 145

39.   Sẵn sàng. 148

40.   Hãy tỉnh thức. 150

41.   Câu chuyện cảnh giác. 155

42.   Có mắt mà không thấy. 158

43.   “Hãy tỉnh thức kẻo thiệt thân”. 161

44.   Tỉnh thức trong an vui 164

45.   Chúa Nhật 1 Mùa Vọng. 168

46.   Mong đợi ngày Chúa đến. 171

47.   Hãy tỉnh thức và chờ đợi 181

48.   Mong đợi Chúa đến. 183

49.   Tỉnh thức chờ đợi Đấng Cứu Độ. 187

50.   Đón chờ Chúa đến. 193

51.   Hãy tỉnh thức. 197

52.   Tỉnh thức. 199

53.   Hãy canh thức, hãy sẵn sàng. 202

54.   Tỉnh thức để bảo toàn sinh mạng. 205

55.   Tỉnh thức để khỏi bị hủy diệt 208

56.   Tỉnh thức để tự cứu mình. 211

57.   Những cuộc vi hành của Đức Kitô. 214

58.   Chúa Nhật 1 Mùa Vọng. 216

59.   Ngủ quên tâm linh. 219

60.   Trách nhiệm.. 222

61.   Hãy tỉnh thức và sẵn sàng. 224

62.   Hãy tỉnh thức và sẵn sàng. 226

63.   Hãy tỉnh thức và cầu nguyện. 229

64.   Chúa Nhật 1 Mùa Vọng. 232

65.   Khát mưa Giêsu. 234

66.   Canh thức chờ Chúa đến. 241

67.   Tỉnh thức đón Chúa. 245

68.   Sự mê ngủ. 249

69.   Mùa hy vọng. 252

70.   Những đầy tớ. 255

71.   Mong đợi Chúa đến. 257

72.   Tỉnh thức. 261

73.   Hãy tỉnh thức. 263

74.   Hãy tỉnh thức. 265

75.   Mùa vọng. 269

76.   “Phải Tỉnh Thức”. 272

77.   Mùa loan báo. 278

78.   Tỉnh thức và cầu nguyện. 283

79.   Luôn tỉnh thức. 288

80.   Đi trong đường nẻo Chúa. 292

81.   Đợi chờ bình minh đang đến. 294

82.   Phải tỉnh thức và sẵn sàng - JKN.. 299

83.   Hãy tỉnh thức và đợi chờ - Lm Mark Link. 305

84.   Canh phòng. 309

85.   Chờ đợi Chúa đến. 312

86.   Tỉnh thức. 314

87.   Mở rộng tâm hồn đón Chúa. 317

88.   Chúa Nhật 1 Mùa Vọng. 320

89.   Người giữ cửa canh thức ban đêm.. 325

90.   Chú giải của Noel Quesson. 332

91.   Người gác cửa tỉnh thức ban đêm.. 337

92.   Cửa trời hẹp lắm ai ơi!. 354

93.   Mong đợi Chúa. 357

94.   Chúa Nhật 1 Mùa Vọng. 360

95.   Chúa Nhật 1 Mùa Vọng. 368

96.   Đợi trông như thế nào?. 373

97.   Chúa Nhật 1 Mùa Vọng. 377

98.   Tỉnh thức - Huệ Minh. 383

Read 122 times Last modified on Thứ sáu, 01 Tháng 12 2023 06:56