Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần 19 Mùa Thường Niên
Thứ năm, 11 Tháng 8 2022 08:24

Hãy cháy lên

  “HÃY CHÁY LÊN”-SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM C
Thứ năm, 11 Tháng 8 2022 08:20

Một đời thứ tha

  MỘT ĐỜI THỨ THA
Suy Niệm Lời Chúa Thứ sáu Tuần 19 Mùa Thường Niên
 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Tuần 20 Mùa Thường Niên Năm C
Thứ tư, 10 Tháng 8 2022 17:32

Cần đặt lại tương quan với Chúa

CẦN ĐẶT LẠI TƯƠNG QUAN VỚI CHÚA
Thứ tư, 10 Tháng 8 2022 17:19

Tha thứ

  Tha thứ
Thứ tư, 10 Tháng 8 2022 17:13

Bất công

BẤT CÔNG !
Thứ tư, 10 Tháng 8 2022 08:16

Nhân lên tình yêu

  NHÂN LÊN TÌNH YÊU
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần 19 Mùa Thường Niên