Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Hiệp thông (269)

  CÁO PHÓ: Ông Cố GIUSE TRẦN HỮU MINH, Thân phụ của cha Giuse Trần Hữu Hoan CSSR đã an nghỉ trong Chúa
  BIỆT XUÂN (R.I.P. – tiễn thi sĩ Đức ông G.B. Xuân Ly Băng, 1926–2017)
Thứ bảy, 17 Tháng 6 2017 20:32

Tin Buồn

Posted by
   " Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25)
Thứ sáu, 16 Tháng 6 2017 07:26

Chúc Mừng Lễ Thành Hôn

Posted by
  "Sự gì Thiên Chúa Kết hợp loài người không được phân ly" (MT 19,6)
  Tin vui cho toàn Giáo xứ:Thầy Giuse Maria Trần Hữu Trung, SJ Tuyên khấn lần đầu
Thứ tư, 26 Tháng 4 2017 07:20

Chúc Mừng Lễ Thành Hôn

Posted by
      "Sự gì Thiên Chúa Kết hợp loài người không được phân ly" (MT 19,6)
    CÁO PHÓ: Ông PHÊRÔ MARIA  LÊ VĂN HỆ  đã an nghỉ trong Chúa
  CÁO PHÓ Lm. ISIDORO LÊ HƯỚNG SDB đã an nghỉ trong Chúa
Chủ nhật, 05 Tháng 3 2017 11:07

Tin Buồn

Posted by
   " Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25)
Thứ bảy, 04 Tháng 3 2017 10:00

Tin Buồn

Posted by
   " Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25)