Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Hiệp thông (274)

Thứ hai, 03 Tháng 8 2015 06:12

Chúc Mừng Lễ Thành Hôn

Posted by
    "Sự gì Thiên Chúa Kết hợp loài người không được phân ly" (MT 19,6)
Thứ bảy, 18 Tháng 7 2015 14:11

Tin Buồn

Posted by
   " Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25)
Thứ sáu, 17 Tháng 7 2015 11:18

Chúc Mừng Lễ Thành Hôn

Posted by
  "Sự gì Thiên Chúa Kết hợp loài người không được phân ly" (MT 19,6)
Thứ năm, 16 Tháng 7 2015 11:42

Chúc Mừng Lễ Thành Hôn

Posted by
    "Sự gì Thiên Chúa Kết hợp loài người không được phân ly" (MT 19,6)
Chủ nhật, 07 Tháng 6 2015 07:25

Giáo xứ chúc mừng và dâng lời cầu nguyện

Posted by
  Giáo xứ chúc mừng và dâng lời cầu nguyện
Thứ bảy, 06 Tháng 6 2015 06:58

Chúc Mừng Lễ Thành Hôn

Posted by
  "Sự gì Thiên Chúa Kết hợp loài người không được phân ly" (MT 19,6)
Thứ hai, 25 Tháng 5 2015 06:14

Chúc mừng lễ Thành hôn

Posted by
  "Sự gì Thiên Chúa Kết hợp loài người không được phân ly" (MT 19,6)
Thứ hai, 18 Tháng 5 2015 06:58

Chúc mừng lễ Thành hôn

Posted by
  "Sự gì Thiên Chúa Kết hợp loài người không được phân ly" (MT 19,6)
Thứ sáu, 08 Tháng 5 2015 06:03

Chúc mừng lễ Thành hôn

Posted by
   "Sự gì Thiên Chúa Kết hợp loài người không được phân ly" (MT 19,6)
Thứ tư, 29 Tháng 4 2015 06:15

Chúc mừng lễ Thành hôn

Posted by
  "Sự gì Thiên Chúa Kết hợp loài người không được phân ly" (MT 19,6)