Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Hiệp thông (269)

Thứ năm, 18 Tháng 7 2013 16:34

Chúc Mừng Lễ Thành Hôn

Posted by
   "Sự gì Thiên Chúa Kết hợp loài người không được phân ly" (MT 19,6)
Thứ ba, 09 Tháng 7 2013 06:11

Chúc Mừng Lễ Thành Hôn

Posted by
  "Sự gì Thiên Chúa Kết hợp loài người không được phân ly" (MT 19,6)
Thứ năm, 27 Tháng 6 2013 06:03

Chúc Mừng Lễ Thành Hôn

Posted by
   "Sự gì Thiên Chúa Kết hợp loài người không được phân ly" (MT 19,6)
Thứ tư, 12 Tháng 6 2013 15:56

Tin Vui Cho Toàn Giáo Xứ

Posted by
  Giáo xứ Thổ Hoàng hiệp dâng lời cầu nguyện và Tạ ơn Thiên Chúa cùng với thân linh tộc của thầy Giu-se Hồ Quang Hân sẽ được hồng ân lãnh chức Phó tế tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu-Tôrinô-Ytalia vào thứ bảy ngày 15/06/2013.
Thứ bảy, 01 Tháng 6 2013 06:07

Chúc Mừng Lễ Thành Hôn

Posted by
 "Sự gì Thiên Chúa Kết hợp loài người không được phân ly" (MT 19,6)
Thứ năm, 23 Tháng 5 2013 09:28

Tin Buồn

Posted by
   " Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25)
Thứ bảy, 11 Tháng 5 2013 07:26

Tin Buồn

Posted by
  " Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25)
Thứ ba, 07 Tháng 5 2013 07:49

Chúc Mừng Lễ Thành Hôn

Posted by
   "Sự gì Thiên Chúa Kết hợp loài người không được phân ly" (MT 19,6)
Thứ bảy, 04 Tháng 5 2013 06:17

Chúc Mừng Lễ Thành Hôn

Posted by
   "Sự gì Thiên Chúa Kết hợp loài người không được phân ly" (MT 19,6)
Thứ năm, 02 Tháng 5 2013 06:50

Chúc Mừng Lễ Thành Hôn

Posted by
  "Sự gì Thiên Chúa Kết hợp loài người không được phân ly" (MT 19,6)