Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ tư, 22 Tháng 5 2024 08:11

Thường huấn Linh mục GP.BMT Đợt 2 -2024

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
Thường huấn Linh mục GP.BMT Đợt 2 -2024

 

Học hỏi TIN MỪNG THEO THÁNH MACCÔ - Bản dịch của Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc HĐGMVN.
Thường huấn Linh mục 2024 -đợt 2

HÀNH TRÌNH THƯỜNG HUẤN LINH MỤC GP BAN MÊ THUỘT
Đợt 2: TỪ NGÀY 20.05 – 24.05.2024


 th2


I. Thứ Hai, ngày 20.05
• 16g30: Kính chào Đức Cha Giám Quản Giáo Phận     
• 17g00: Kinh Chiều + Chầu Thánh Thể + Ăn tối.         
• 19g30: Gặp gỡ và trao đổi với Cha hướng dẫn + Kinh Tối.   

II. Thứ Ba - Thứ Sáu, ngày 21 - 24.05     
• Cha giáo GB. Nguyễn Quốc Hưng hướng dẫn học hỏi Tin Mừng Maccô.

Đây là TIN MỪNG THEO THÁNH MACCÔ - Bản dịch của Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc HĐGMVN. Bản dịch này chia thành 6 phân đoạn, như sau:

LỜI TỰA (1, 1-13)

PHÂN ĐOẠN I (1,14 - 3,6)
Tóm tắt lời rao giảng (1,14-15)
Kêu gọi các môn đệ đầu tiên (1, 15-20)

Giáo huấn và hành động quyền năng (1,21-45)
Giáo huấn mới mẻ và có uy quyền (1,21-28)
Những cuộc chữa bệnh tại nhà của Phêrô (1, 29-34)
Cầu nguyện nơi hoang vắng và sứ vụ tại Galilê (1, 35-39)
Chữa lành người phong cùi (1,40-45)

Năm cuộc tranh luận ở Galilêa (2,1 - 3,6)
Tha thứ và chữa lành người bất toại (2,1-13)
Dùng bữa với những người tội lỗi (2,14-17)
Chàng rể và việc ăn chay, cái cũ và cái mới (2, 18-22)
Bứt lúa ăn vào ngày Sabbat (2,23-28)
Chữa lành vào ngày Sabbat (3,1-5)

PHÂN ĐOẠN II (3,7 - 6,6A)
Tóm lược những cuộc chữa bệnh và trừ quỷ (3, 7- 12)
Thành lập nhóm Mười Hai (3,13-19)
Phản ứng của biệt phái và người thân (3,20-35)

Giảng dạy bằng dụ ngôn (4,1-34)
Giới thiệu khung cảnh (4, 12)
Dụ ngôn hạt giống (4,3-9)
Mầu nhiệm Nước Thiên Chúa (4, 10-12)
Giải thích dụ ngôn hạt giống (4, 13-20)
Cây đèn và đấu đong (4,21-25)
Dụ ngôn hạt giống tự mọc lên và dụ ngôn hạt cải (4, 26-32)
Kết luận về dụ ngôn (4,33-34)

Những hành động quyền năng (4,35-5,43)
Làm cho sóng gió lặng yên (4,35-41)
Trừ quỷ ở Ghêrasa (5,1-20)
Hồi sinh bé gái và chữa lành một phụ nữ (5, 21-43)
Giảng dạy tại Nazareth (6, 1-6a)

PHÂN ĐOẠN III (6,6B - 8,30)
Sai nhóm Mười Hai (6,6b-13)
Hêrôđê nói về Đức Giêsu. Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết (6, 14-29)
Phép lạ hóa bánh ra nhiều lần 1 (6,30-44)
Bước đi trên biển (6,45 53)
Chữa bệnh cho nhiều người (6,54-56)
Tranh luận về truyền thống Pharisêô. Thanh sạch và ô uế (7,1-23)
Trừ quỷ cho một con gái vùng Tir (7,24-31)
Chữa lành người câm điếc miền Thập Tỉnh (7, 32-37)
Hóa bánh ra nhiều lần 2 (8,1-9)
Pharisiêu đòi dấu lạ, cảnh báo về men Pharisiêu và Hêrôđê (8,10-21)
Chữa lành người mù Bethsaiđa (8,22-26)
Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô (8, 27-30)

PHÂN ĐOẠN IV (8,31 - 10,52)
Loan báo lần 1 về cuộc Thương khó (8,31-33)
Điều kiện để bước theo Đức Giêsu (8,34-9,1)
Đức Giêsu biến hình (9,2-8)
Câu hỏi về sự sống lại và về Êlia (9,9-13)
Chữa lành đứa bé bị quỷ ám (9,14-29)
Loan báo lần 2 về cuộc Thương khó (9, 30-32)
Ai là người lớn nhất (9,33 37)
Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta (9, 38-40)
Cớ vấp phạm và sự hòa bình trong cộng đoàn (9, 41-50)
Mối tương quan vợ chồng (10,1-12)
Đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ (10, 13-16)
Sự giàu có và Nước Thiên Chúa (10, 17-31)
Loan báo lần 3 về cuộc Thương khó (10, 32-34)
Chỗ nhất và vị trí phục vụ (10,35-45)
Chữa lành người mù thành Giêricô (10,46-52)

PHÂN ĐOẠN V (11 - 13)
Vào Giêrusalem với tư cách Kitô (11,1-11)
Cây vả không trái và Đền Thờ (11,12-25)

Giáo huấn trong Đền Thờ (11,27 - 12,44)
Tranh luận về quyền bính của Đức Giêsu (11, 27-33)
Dụ ngôn những tá đền sát nhân (12, 1-12)
Nộp thuế cho Cêsar? (12,13-17)
Người chết sống lại? (12, 18-27)
Điều răn đứng đầu? (12,28-34)
Đấng Kitô là con của ai? (12,35-37)
Các kinh sư và bà góa nghèo (12,38-44)

Giáo huấn trên núi Cây Dầu, đối diện Đền Thờ (ch. 13)
Loan báo phá hủy Đền Thờ và câu hỏi của các môn đệ (13, 1-4)
Dấu chỉ thời cùng tận (13, 5-23)
Ngày Con Người đến quy tụ những người được chọn (13,24-27)
Dụ ngôn cây vả và thời điểm tận cùng (13,28-32)
Kết luận. Hãy tỉnh thức! (13,33-37)

PHÂN ĐOẠN VI (14,1 - 16,8)
Âm mưu sát hại Đức Giêsu và xức dầu tại Bêtania (14, 1-11)
Bữa tiệc Giao ước (14,12-25)
Đức Giêsu tiên báo Phêrô chối Thầy (14, 26-31)
Cầu nguyện và những lệnh truyền tại Gethsemani (14, 32-42)
Đức Giêsu bị bắt (14,43-52)
Tại dinh thượng tế (14,53-65)
Phêrô chối thầy (14,66-72)
Đức Giêsu trước tổng trấn Philatô (15,1-20a)
Đức Giêsu chịu đóng đinh (15,20b-32)
Đức Giêsu chết, màn Đền Thờ xé làm đôi (15, 33-41)
Đức Giêsu chịu mai táng (15,42-47)
Ngôi mộ trống và sứ điệp phục sinh (16,1-8)

PHẦN PHỤ LỤC (16,9-20)
Đấng Phục Sinh hiện ra và lên trời (16,9-20)

th3

th4

th5

 

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN THƯỜNG HUẤN
• 4g30: Thức dậy.
• 5g00: Kinh Sáng – Nguyện ngẫm – Thánh lễ.    
• 6g30: Ăn Sáng.  
• 8g00-8g45: Tiết 1
• 8g45-9g15: Giải lao    
• 9g15-10g00: Tiết 2     
• 10g30: Kinh Trưa – Viếng Thánh Thể
• 11g00: Ăn trưa – Nghỉ trưa.  
• 14g30-15g15: Tiết 3
• 15g15: Sinh hoạt cá nhân      
• 17g00: Kinh Chiều – Chầu Thánh Thể
• 18g00: Ăn tối.  
 

Ghi nhanh của Ban VHTT - GPBMT

HÌNH ẢNH


 

Read 145 times Last modified on Thứ năm, 23 Tháng 5 2024 08:18