Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ sáu, 05 Tháng 7 2024 20:31

Một kiểu mẫu chữa lành

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  MỘT KIỂU MẪU CHỮA LÀNH


Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên, Năm Chẵn: https://shortlurl.com/mctq

“Thấy họ có lòng tin!”.

Ngày 21/12/2007, nghi lễ gia nhập công giáo của thủ tướng Tony Blair được diễn ra. Báo chí ví von so sánh phu nhân thủ tướng cùng ba người con công giáo của bà như bốn người bạn đã khiêng ông đến với Chúa Giêsu. Hồng Y Cormac Murphy tuyên bố, “Tôi rất hân hoan chào mừng thủ tướng Tony Blair gia nhập Hội Thánh Công Giáo!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Như phu nhân thủ tướng cùng ba người con công giáo của bà đã khiêng Blair đến với Chúa Giêsu, Tin Mừng hôm nay cho thấy những gì tương tự qua việc Chúa Giêsu chữa lành một người bại liệt. Ở đó, chúng ta mục kích ‘một kiểu mẫu chữa lành’ tuyệt vời.

“Người bại liệt không thể gặp được Chúa Giêsu nếu không có những người khác khiêng anh ta. Thật là tuyệt vời khi có thể trông cậy vào những người đưa chúng ta đến gần Chúa hơn qua gương sáng về các việc lành của họ. Sự thánh thiện cá nhân giúp người khác nên thánh!” - Bênêđictô 16. Không cần những chi tiết như Marcô và Luca, Matthêu chỉ viết, “Người ta đem đến cho Chúa Giêsu một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Ngài nói với người bất toại, ‘Hỡi con, hãy vững tin, tội con được tha rồi!’”.

Người bại liệt sẽ từ chối đến với Chúa Giêsu nếu anh không tin, chẳng ai có thể rịt anh ta vào giường khi anh nhất mực từ chối đến với ai đó mà anh không hy vọng. Ngược lại, những kẻ khiêng anh cũng không dại gì cất công với một người cuồng tín khi anh xin họ khiêng mình đến với ‘một Giêsu nào đó’ để cầu may ‘một sự lạ mơ hồ nào đó’ nếu họ không tin Ngài. Chúa Giêsu nói, “Thấy họ có lòng tin!”, “Họ” ở đây là số nhiều; nghĩa là cả những người khiêng lẫn kẻ được khiêng, tất cả họ đều tin.

Và như vậy, khi chữa lành, Chúa Giêsu không chỉ chữa lành người bại liệt, nhưng Ngài chữa lành mọi người. Ngài tha tội, Ngài đổi mới cuộc sống của người bại liệt và cả những người bạn của anh. Ngài khiến anh được sinh ra một lần nữa, đó là sự chữa lành về thể chất và tinh thần, tất cả đều là kết quả của sự tiếp xúc cá nhân và xã hội. Đó là một ‘một kiểu mẫu chữa lành’ mà thế giới đang rất cần.

Chúng ta hãy tưởng tượng tình bạn này và đức tin của tất cả những người có mặt trong ngôi nhà đó sẽ phát triển như thế nào nhờ cuộc gặp gỡ và hành động chữa lành của Chúa Giêsu! Từ đó, chúng ta có thể tự hỏi, ngày nay, bạn và tôi có thể giúp chữa lành thế giới của mình bằng cách nào? Là môn đệ Chúa Giêsu, Thầy Thuốc của linh hồn và thể xác, ‘một kiểu mẫu chữa lành’, chúng ta được mời gọi tiếp tục công việc của Ngài, “công việc chữa lành và cứu rỗi” theo nghĩa thể chất, xã hội và tâm linh như thế nào!

Anh Chị em,

“Thấy họ có lòng tin!”. Chúa Giêsu có thể đã tìm thấy người bại liệt, hoặc có thể chữa lành anh ấy từ xa; nhưng Ngài lại chọn để một số người “có lòng tin” mang anh ta đến cho Ngài. Ngài muốn chữa lành anh, nhưng nếu không có lòng bác ái của bốn người kia, việc chữa lành có thể không bao giờ xảy ra. Vậy Chúa Giêsu muốn gặp ai qua bạn và tôi? Làm thế nào tôi có thể trở thành một công cụ tốt hơn cho tình yêu Ngài?

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, để có thể khiêng người khác đến với Chúa, trước hết, cho con can đảm khiêng mình đến với Chúa, đến với toà giải tội!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Read 41 times