Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ sáu, 19 Tháng 7 2024 20:44

Tấm lòng của vị Mục tử

Posted by
TẤM LÒNG CỦA VỊ MỤC TỬ
Thứ sáu, 19 Tháng 7 2024 20:33

Ngài chạnh lòng thương

Posted by
  “NGÀI CHẠNH LÒNG THƯƠNG” | Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVI Thường Niên, Năm B
Thứ năm, 18 Tháng 7 2024 09:39

Lòng Trắc Ẩn Nơi Người lãnh Đạo

Posted by
  Lòng Trắc Ẩn Nơi Người lãnh Đạo
      Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVI Thường Niên, Năm B
Chủ nhật, 21 Tháng 7 2024 06:30

Thánh nữ Maria Mađalêna

Posted by
  Thánh nữ Maria Mađalêna
Thứ sáu, 19 Tháng 7 2024 06:37

Người tôi tớ của Thiên Chúa

Posted by
  Người tôi tớ của Thiên Chúa  
Thứ năm, 18 Tháng 7 2024 06:37

Tinh thần của Lề Luật

Posted by
Tinh thần của Lề Luật 
Thứ tư, 17 Tháng 7 2024 06:37

Hãy đến với Chúa

Posted by
Hãy đến với Chúa 
Thứ ba, 16 Tháng 7 2024 08:41

Chúa mạc khải cho kẻ bé mọn

Posted by
Chúa mạc khải cho kẻ bé mọn
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần 16 Mùa Thường Niên
Trang 1 / 557