Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Giáo xứ Thổ Hoàng- Thánh lễ  kính Thánh Jus-ti-nô, Tử đạo- Tạ ơn tân linh mục
  Giáo xứ Thổ Hoàng: Thánh lễ Rửa tội Dự Tòng
  Giáo xứ Thổ Hoàng-Thánh Lễ tại Nghĩa trang
  Giáo xứ Thổ Hoàng: Thánh Lễ Tại Nghĩa Trang Tháng 01-2024
Giáo xứ Thổ Hoàng: Thánh lễ Vọng Giáng Sinh
  Giáo xứ Thổ Hoàng: Thánh lễ tại Nghĩa Trang
  Giáo Xứ Thổ Hoàng- Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời
  Giáo xứ Thổ Hoàng-Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Kim Khánh Hôn Phối
  Thánh lễ Mừng Ngân Khánh Khấn Dòng và Mừng Thượng Thọ
    Thánh lễ mừng Ngân khánh Linh mục của cha Giuse Trần Thế Thành
Trang 1 / 8