Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XV, Thường Niên, Năm B
  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 14 Thường Niên, Năm B
Thứ sáu, 05 Tháng 7 2024 20:37

Chúa nhật 14 Thường Niên năm B

  Chúa nhật 14 Mùa Thường Niên năm B
  Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 13 Thường Niên, Năm B
Thứ sáu, 14 Tháng 6 2024 19:17

Chúa Nhật Tuần 11 Mùa Thường Niên Năm B

  CHÚA NHẬT THỨ XI THƯỜNG NIÊN  NĂM B
  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Tuần 11 Mùa Thường Niên Năm B
Thứ năm, 06 Tháng 6 2024 07:55

Lễ Thánh Tâm Chúa- Năm B

  LỄ THÁNH TÂM CHÚA | Năm B
  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 10 Mùa Thường Niên Năm B
  Suy Niệm Tin Mừng Lễ Chúa Lên Trời, Năm B
  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm B
Trang 1 / 12