Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 25 Tháng 11 2023 07:35

Suy Niệm Lời Chúa Lễ CHÚA KITÔ VUA | Năm A

  SUY NIỆM LỜI CHÚA LỄ CHÚA KITÔ VUA | Năm A
Thứ năm, 23 Tháng 11 2023 07:27

Suy Niệm Tin Mừng Lễ CHÚA KITÔ VUA | Năm A

  Suy Niệm Tin Mừng Lễ CHÚA KITÔ VUA | Năm A
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN - A
Thứ sáu, 10 Tháng 11 2023 20:51

Chúa Nhật 32 Thường Niên, Năm A

Chúa Nhật 32 Thường Niên, Năm A
  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 32 Thường Niên, Năm A
Thứ sáu, 03 Tháng 11 2023 21:15

Chúa Nhạt 31 Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM A
  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 31 Thường Niên, Năm A
Thứ sáu, 27 Tháng 10 2023 20:14

Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm A

  CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM A
  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm A
    Các bài suy niệm Chúa nhật tuần 30 mùa thường niên Năm A
Trang 1 / 13