Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

  Giáo xứ Thổ Hoàng: Lễ Đức Mẹ Núi Camêlô
  Giáo xứ Thổ Hoàng: Mừng lễ kính thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự
Published inGH Phêrô Tự
  Giáo xứ Thổ Hoàng:Lễ kính Thánh Maria Goretti - BM Lớp ơn gọi
  Giáo xứ Thổ Hoàng-Hồng ân 77 em Rước Lễ Lần Đầu và 131 em chịu Phép Thêm Sức
  Giáo xứ Thổ Hoàng-Lễ Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ
  Giáo xứ Thổ Hoàng mừng trọng thể Thánh lễ Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả
  Giáo xứ Thổ Hoàng-Thánh lễ tại Nghĩa trang tháng 06.
  Giáo xứ Thổ Hoàng - Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
  Giáo xứ Thổ Hoàng-Lễ Giỗ hai năm của cha cố Louis Nguyễn Văn Hạnh, O.P
Thứ bảy, 01 Tháng 6 2024 08:03

Thánh lễ Mẹ Thăm Viếng-Bế mạc Tháng Hoa

  Giáo xứ Thổ Hoàng- Thánh lễ Mẹ Thăm Viếng-Bế mạc Tháng Hoa
Trang 1 / 37