Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Lời Chúa Hàng Ngày (513)

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần 9 Mùa Thường Niên
  Lời Chúa Thứ Ba Mùa Thường Niên Năm lẻ-Thánh Barnabas TĐ
Chủ nhật, 09 Tháng 6 2019 20:28

Lời Chúa Lễ Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội

Posted by
  Lời Chúa Lễ Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội
Thứ tư, 31 Tháng 10 2018 20:07

Lời Chúa Lễ Các Thánh Nam Nữ

Posted by
  Lời Chúa Lễ Các Thánh Nam Nữ
  Lời Chúa Lễ THÁNH TÊ-RÊ-SA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, TRINH NỮ Tiến sĩ Hội Thánh
Thứ ba, 21 Tháng 8 2018 16:05

Lời Chúa Lễ Đức Maria Nữ Vương

Posted by
 Lời Chúa Lễ Đức Maria Nữ Vương
Thứ ba, 30 Tháng 4 2019 06:39

Lời Chúa Lễ Thánh Giuse Thợ

Posted by
  Lời Chúa Lễ Thánh Giuse Thợ
  Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần 6 Mùa Thường Niên
  Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần 2 Mùa Thường Niên
  Suy Niệm Lời Chúa thứ bảy tuần 1 mùa thường niên
Trang 1 / 37