Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Hội Đoàn (60)

Thứ tư, 28 Tháng 2 2024 17:01

Ban Loan Báo Tin Mừng vùng Tôma họp mặt

Posted by
  Ban Loan Báo Tin Mừng vùng Tôma họp mặt
  Giáo xứ Thổ Hoàng- Lễ Thánh Agata trinh nữ, tử đạo
Giáo xứ Thổ Hoàng- lễ Thánh Têrêsa Giêsu quan thầy các bà mẹ toán 3
Thứ hai, 09 Tháng 10 2023 07:15

Vài lời về hai chữ chân thành

Posted by
  Vài lời về hai chữ chân thành
  Giáo xứ Thổ Hoàng- Légio Mariae Tĩnh Huấn.
  Giáo xứ Thổ Hoàng- Các bà Mẹ mừng lễ thánh Monica quan thầy
  Các bà Mẹ Toán 1 mừng lễ thánh Louis quan thầy
  Giáo xứ Thổ Hoàng-Các mẹ chị toán 2 Mừng Lễ Thánh Maria Mađalêna quan thầy
  Các Bà Mẹ Toán 3 Mừng lễ Thánh Têrêsa Giêsu quan thầy
  Các bà mẹ Giáo xứ Thổ Hoàng mừng lễ thánh Monica quan thầy của Hội
Trang 1 / 5