Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Chủ nhật, 01 Tháng 10 2017 18:24

Lịch phụng vụ trong tuần Chúa Nhật 26 thường niên năm A

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
Lịch phụng vụ trong tuần tại Giáo Xứ Thổ Hoàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

01/10

12/08

X

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.  

Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21, 28-32. Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi. Bổn mạng các xứ truyền giáo.

CMTC: Gx. Vinh Phước (BH); Gx. Phúc Lộc (ĐM); Gh. Thuận Phúc (Gx.Thuận Hiếu - CT).

02

13

Tr

Thứ hai. Các Thiên Thân hộ thủ. Lễ nhớ.Xh 23,20-23; Mt 8,1-5.10.

-  04g45: lễ cưới

        Anh Phê rô Nguyễn Văn Đường 

       Chị Maria Nguyễn Thị Thu Hà

03

14

X

Thứ ba. Gr 8,20-23; Lc 9,51-56.

04

15

Tr

Thứ tư. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. Ngày trung thu. Cầu cho các em thiếu nhi. Nkm 2,1-8; Lc 9,57-62.

-  18g00: Lễ mừng trung thu cho các em thiếu nhi.

05

16

X

Thứ năm đầu tháng. Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12.

06

17

X

Thứ sáu đầu tháng. Thánh Brunô, linh mục (Tr). Br 1,15-22; Lc10,13-16.

-  04g45: lễ cưới

        Anh Giuse Hồ Minh Nhật

       Chị Maria Trần Khánh Hòa

-  19g00: Chầu Thánh Thể đầu tháng.

07

18

Tr

Thứ bảy đầu tháng. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Cv 1,12-14; Lc 1,26-38.

08

19

X

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21-43.

 

soNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm;line-height:normal'> 

 

 LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

 

01/10

12/08

X

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.  

Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21, 28-32. Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi. Bổn mạng các xứ truyền giáo.

CMTC: Gx. Vinh Phước (BH); Gx. Phúc Lộc (ĐM); Gh. Thuận Phúc (Gx.Thuận Hiếu - CT).

02

13

Tr

Thứ hai. Các Thiên Thân hộ thủ. Lễ nhớ.Xh 23,20-23; Mt 8,1-5.10.

-  04g45: lễ cưới

        Anh Phê rô Nguyễn Văn Đường 

       Chị Maria Nguyễn Thị Thu Hà

03

14

X

Thứ ba. Gr 8,20-23; Lc 9,51-56.

04

15

Tr

Thứ tư. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. Ngày trung thu. Cầu cho các em thiếu nhi. Nkm 2,1-8; Lc 9,57-62.

-  18g00: Lễ mừng trung thu cho các em thiếu nhi.

05

16

X

Thứ năm đầu tháng. Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12.

06

17

X

Thứ sáu đầu tháng. Thánh Brunô, linh mục (Tr). Br 1,15-22; Lc10,13-16.

-  04g45: lễ cưới

        Anh Giuse Hồ Minh Nhật

       Chị Maria Trần Khánh Hòa

-  19g00: Chầu Thánh Thể đầu tháng.

07

18

Tr

Thứ bảy đầu tháng. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Cv 1,12-14; Lc 1,26-38.

08

19

X

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21-43.

 

Read 1741 times Last modified on Thứ ba, 17 Tháng 10 2017 20:55