Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Chủ nhật, 24 Tháng 9 2017 10:45

Lịch phụng vụ trong tuần Chúa Nhật XXV thường niên năm A - 2017

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
Lịch phụng vụ trong tuần tại giáo xứ Thổ Hoàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN 

24

05

X

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a.

CMTC: Gx. Công Chính (BH); Gx. An Bình (PL).

25

06

X

Thứ hai. Er 1,1-6; Lc 8,16-18.

-  Sau thánh lễ

    Lúc 06g00: Cử hành Hôn phối khác đạo cho

        Anh Mai Xuân Vang  

       Chị Têrêxa Nguyễn Trần Cẩm Tú.

26

07

X

Thứ ba. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.

27

08

Tr

Thứ tư. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. Er 9,5-9; Lc 9,1-6.

Bổn mạng Đức Cha Giáo Phận.

28

09

X

Thứ năm. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ), thánh Laurentô Ruiz và các bạn tử đạo (Đ). Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.

29

10

Tr

Thứ sáu. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL. GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14; Ga 1,47-51.

30

11

Tr

Thứ bảy. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Gr 2,5-9.14-15a; La 9,43b-45.

01/10

12/08

X

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần II. Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21, 28-32.

 

 

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

 

24

05

X

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a.

CMTC: Gx. Công Chính (BH); Gx. An Bình (PL).

25

06

X

Thứ hai. Er 1,1-6; Lc 8,16-18.

-  Sau thánh lễ

    Lúc 06g00: Cử hành Hôn phối khác đạo cho

        Anh Mai Xuân Vang  

       Chị Têrêxa Nguyễn Trần Cẩm Tú.

26

07

X

Thứ ba. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.

27

08

Tr

Thứ tư. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. Er 9,5-9; Lc 9,1-6.

Bổn mạng Đức Cha Giáo Phận.

28

09

X

Thứ năm. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ), thánh Laurentô Ruiz và các bạn tử đạo (Đ). Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.

29

10

Tr

Thứ sáu. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL. GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14; Ga 1,47-51.

30

11

Tr

Thứ bảy. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Gr 2,5-9.14-15a; La 9,43b-45.

01/10

12/08

X

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần II. Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21, 28-32.

 

Read 1897 times Last modified on Thứ hai, 25 Tháng 9 2017 15:29