Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật VII Thường Niên, Năm A
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần 6 Mùa Thường Niên
  Vì tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi
Thứ năm, 16 Tháng 2 2023 07:13

Sống bao dung như Chúa

  SỐNG BAO DUNG NHƯ CHÚA | Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật VII Thường Niên, Năm A
  YÊU THƯƠNG VÀ CẦU NGUYỆN CHO KẺ THÙ ĐỂ ĐƯỢC NÊN HOÀN THIỆN | Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật VII Thường Niên, Năm A
Thứ năm, 16 Tháng 2 2023 07:04

Một Đức Kitô bên trong

  MỘT ĐỨC KITÔ BÊN TRONG
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần 6 Mùa Thường Niên
Thứ tư, 15 Tháng 2 2023 21:52

Người bắt rắn

  Người bắt rắn
Published inVăn
Thứ tư, 15 Tháng 2 2023 21:47

Thầy là Đấng Kitô

  THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ
Thứ tư, 15 Tháng 2 2023 06:45

Ít nhất, một bước nhỏ

  ÍT NHẤT, MỘT BƯỚC NHỎ