Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 16 Tháng 7 2022 21:55

Bớt lăn tăn lại !

  Bớt lăn tăn lại !
Thứ bảy, 16 Tháng 7 2022 07:56

Cuộc chữa lành thầm lặng

  CUỘC CHỮA LÀNH THẦM LẶNG
Thứ bảy, 16 Tháng 7 2022 06:40

Chiêm niệm và hoạt động

  CHIÊM NIỆM VÀ HOẠT ĐỘNG | Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVI, Thường Niên, Năm C
Thứ bảy, 16 Tháng 7 2022 06:34

Theo Gương Chúa Viếng Thăm Nhau

  Theo Gương Chúa Viếng Thăm Nhau
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần 16 Mùa Thường Niên
  Giáo xứ Thổ Hoàng- Gần 200 em chuẩn bị lãnh Bí Tích Thêm Sức tĩnh tâm
Thứ sáu, 15 Tháng 7 2022 19:23

Người Tôi Trung Hiền Lành

  Người Tôi Trung Hiền Lành
SỐNG MÀ CỨ NGHĨ RẰNG MÌNH KHÔNG CHẾT VÀ CHẾT KHI MÌNH ĐANG SỐNG
Thứ sáu, 15 Tháng 7 2022 09:11

Mắt của lòng thương xót

  MẮT CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần 15 Mùa Thường Niên