Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Chia buồn (117)

Thứ bảy, 11 Tháng 5 2013 07:26

Tin Buồn

Posted by
  " Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25)
Thứ ba, 12 Tháng 3 2013 17:51

Tin Buồn

Posted by
   " Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25)
Thứ ba, 12 Tháng 3 2013 17:23

Tin Buồn

Posted by
  " Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25)
Thứ năm, 07 Tháng 2 2013 08:47

Tin Buồn

Posted by
  " Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25)
Thứ bảy, 27 Tháng 10 2012 19:06

Tin Buồn

Posted by
Thành Kính Phân Ưu
Thứ hai, 27 Tháng 8 2012 12:51

Tin Buồn

Posted by
TIN BUỒN   " Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25) TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KI-TÔ PHỤC SINHVà Với Tâm Tình Hiệp Thông – Chia SẻGiáo Xứ Thổ Hoàng Xin Kính Báo: Bà Cố: Maria Hoàng Thị Nhài ( Thân mẫu của cha Quản xứ Gx.Thổ Hoàng)
Chủ nhật, 19 Tháng 8 2012 10:20

Tin Buồn

Posted by
TIN BUỒN   " Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25)    TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KI-TÔ PHỤC SINH Và Với Tâm Tình Hiệp Thông – Chia Sẻ Giáo Xứ Thổ Hoàng Xin Kính Báo:   Bà :  Nguyễn Kim Phúc Nhũ Danh: Anna Nguyễn Thị Thanh 
Thứ ba, 07 Tháng 8 2012 17:12

Tin Buồn

Posted by
GiuSeNgoXuanThuyen
Thứ ba, 26 Tháng 6 2012 18:50

Tin Buồn

Posted by
hoa-tang-TIN BUỒN
Thứ tư, 20 Tháng 6 2012 18:23

Tin Buồn

Posted by
IMG 1777 TIN BUỒN